Vittorio Marchesi
Tokyo Japan

Vittorio Marchesi - Headquarter
Milan Italy

Vittorio Marchesi
Milan Italy

Vittorio Marchesi
Amsterdam Holland

Vittorio Marchesi
Haarlem Holland

Vittorio Marchesi
Dubai UAE - Dubai Mall

Vittorio Marchesi
Dubai UAE - Mercato Mall

Vittorio Marchesi
Almaty Kazakhstan

Vittorio Marchesi
Moscow Russia